10.09.2021. // Saopštenje za javnost

Organizacija skupa: ITU-EKIP Regionalni regulatorni forum za Evropu o “Univerzalnoj povezanosti za postpandemijsku digitalnu Evropu”


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) – Sektor za razvoj telekomunikacija, gotovo dvije decenije organizuju Međunarodnu konferenciju „Regulatorna djelatnost u sektoru elektronskih komunikacija“, kao jedan od vodećih skupova regulatora na kom se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija. Skup u formi Regionalnog regulatornog foruma se tradicionalno održava u okviru ITU Regionalne inicijative za Evropu o “Širokopojasnoj infrastrukturi, emitovanju i upravljanju spektrom”. Regionalni regulatorni forum ima dugogodišnju tradiciju za region Evrope i predstavlja referentnu tačku evropskih stakeholder-a povodom regulatornih pitanja. Forum se nadovezuje na rezultate ITU Globalnog simpozijuma za regulatore (GSR-21) i Smjernice najbolje prakse za 2021. godinu osiguravajući njihovo sprovođenje na regionalnom nivou. Ovogodišnja tema Foruma je „Univerzalno povezivanje za post-pandemijsku digitalnu Europu“. Forum se organizuje sa ciljem pružanja prostora za diskusiju o regulaciji i izazovima ICT sektora u kontekstu ekonomskog oporavka od posljedica COVID-19. Radi učešća na Forumu potrebno je izvršiti registraciju najkasnije do 21. septembra 2021. godine. utvrđena je i preliminarna Agenda, a više informacija je dostupno i na internet prezentaciji ITU-a. Kontakt osobe koje vam mogu dati više informacija su: - ITU: g-din. Julian McNeill (tel .: +41 22 730 5168, e-mail: julian.mcneill@itu.int) i g-đa Ana Maria Meshkurti (tel .: +41 22 730 6320, e-mail: ana.maria.meshkurti@itu.int) i - EKIP: g-din. Boris Jevrić (tel .: +382 20 406 760, e-mail: boris.jevric@ekip.me) i g-din Pavle Mijušković (tel: +382 20 406 750, e-mail: pavle.mijuskovic@ekip.me)