03.06.2022. // Saopštenje za javnost

Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacije za 2022. godinu


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela pojedinačna rješenja kojim su operatori elektronskih komunikacionih mreža i/ili usluga utvrđene naknade koje se plaćaju shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama za 2022. godinu.