27.09.2021. // Saopštenje za javnost

Nastavljena saradnja između EKIP-a i ITU-a


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) nastavljaju i ove godine sa organizacijom Regionalnog regulatornog foruma za Evropu. Organizacija ovog skupa se tradicionalno održavala u programskom okviru Međunarodnog festivala ICT dostignuća - INFOFEST, ali se zbog pandemije izazvane Covid19 virusom, zadnje dvije godine skup održava preko OnLine pltaformi i društvenih mreža uz korišćenje digitalnih tehnologija.