29.07.2021. // Saopštenje za javnost

Najčešća pitanja korisnika u vezi sa primjenom RLAH: Roming kao kod kuće


Primjena najnovije faze smanjenja cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana počela je 01.07.2021. godine. Glavna karakteristika ove faze smanjenja cijena usluga rominga u regionu Zapadnog Balkana je primjena tzv. “roming kao kod kuće” sistema naplate (eng. "roaming lake at home” - RLAH). Primjena regulacije „roming kao kod kuće“ znači da korisnik elektronske komunikacione usluge u romingu (telefonski pozivi, SMS poruke i prenos podataka - pristup Internetu) u regionu Zapadnog Balkana koristiti u skladu sa uslovima i cijenama iz tarifnog paketa koji koristi u svojoj matičnoj mreži. Nakon skoro mjesec dana primjene, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na osnovu pitanja dobijenih od korisnika i informacija dobijenih od operatora elektronskih komunikacija, u cilju povećanja upoznatosti korisnika sa načinom korišćenja usluga rominga u državama Zapadnog Balkana, pripremila pregled najčešćih pitanja korisnika i odgovora na njih, koji se mogu preuzeti: