18.11.2020. // Saopštenje za javnost

Izvještaj o sprovođenju javnih konsultacija na predlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa


Agencija je saglasno nadležnostima propisanim članom 11 stav 1 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), u vezi sa predlogom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa sprovela javni konsultativni proces koji je trajao do 20.07.2020. godine.