13.12.2021. // Saopštenje za medije

Geoportal


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je razvila sistem za mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture i širokopojasnog pristupa internetu -Geoportal. Mapiranje elektronske komunikacione infrastrukture je prostorno pozicioniranje infrastrukture (telekomunikacionih objekata, antenskih stubova, telekomunikacione kablovske kanalizacije i telekomunikacionih kablova) i povezane opreme, tj. pridruživanje geografskih koordinata ovim objektima (georeferenciranje), u cilju vizuelnog sagledavanja i praćenja rasporeda istih u prostoru, s mogućnošću primjene određene analitike u skladu sa izabranim kriterijumima.