24.12.2020. // Saopštenje za javnost

EKIP donio odluku o smanjenju cijena usluga rominga u državama Zapadnog Balkana


Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Odluku kojom je Crnogorskom Telekomu, Telenoru i Mtelu naložila da, od 01.07.2021. godine, usluge rominga (regulisane usluge telefonskih poziva, SMS i pristupa Internetu) korisnicima mobilnih operatora iz Crne Gore, koji se nalaze u državama Zapadnog Balkana, naplaćuju kao da je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži u Crnoj Gori