27.03.2023. // Saopštenje za javnost

DESI - Indeks digitalne ekonomije i društva


Među državama Zapadnog Balkana (WB) Crna Gora, sa 35,1 bodom, ima najveći DESI (Indeks digitalne ekonomije i društva) za 2022. godinu. DESI za Srbiju iznosi 34,9 bodova, Albaniju 32 boda, Sjevernu Makedoniju 27,4 boda, Kosovo 26,1 bod i Bosnu i Hercegovinu 23,2 boda. Prosjek DESI za države WB iznosi 29,7 bodova, dok prosjek DESI na nivou država EU iznosu 52,3 boda.