18.06.2021. // Saopštenje za medije

Prenijeto 65.000 telefonskih brojeva


Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu. Telefonski broj se prenosi u punom formatu. Naprimjer, ako korisnik ima mobilni broj 067 123456 i prenese ga u mrežu drugog operatora, korisnikov broj se ne mijenja, ostaje 067 123456 i prilikom korišćenja usluga drugog operatora.