Važni brojevi

Operator Kontakt centar Prijava smetnji (besplatan poziv)
Crnogorski Telekom 1500 (besplatan poziv u okviru mreže) 12711
One Crna Gora 1700 (besplatan poziv u okviru mreže) 12769
Mtel 1600 (besplatan poziv u okviru mreže) 12768
Radio-difuzni centar 1500 (besplatan poziv u okviru mreže) 12712
Radio-difuzni centar 1500 (broj za korisnika TVzaSVE) (besplatan poziv u okviru mreže) 020 408 021
Telemach 1800 (besplatan poziv u okviru mreže) 12755
Orion Telekom 020 405 000 12777