11/12/2018 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Pokrenut drugi krug javnih konsultacija o predlogu Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama

11.12.2018.godine U skladu sa vođenjem javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama, na sjednici održanoj dana 11. 12. 2018. godine, Savjet Agencije je usvojio Izvještaj o razmatranju prispjelih komentara, mišljenja, sugestija i predloga prispjelih tokom vođenja konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama i predlog Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama Uzimajući u obzir pristigle komentare i sugestije zainteresovanih strana, a u cilju daljeg unaprijeđenja teksta predloženog Pravilnika, Savjet je donio odluku da se sprovede i drugi krug javnih konsultacija u trajanju od 15 dana, a u okviru kog će se održati i zajednički sastanak predstavnika Agencije sa predstavnicima Saveza radio-amatera Crne Gore i predstavnicima Mreže za afirmaciju radio-amaterskog pokreta. Nakon završetka drugog kruga konsultacija Savjet Agencije će utvrditi konačan tekst Pravilnika.