25/11/2022 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvoreni konsultativni proces u vezi Nacrta dokumentacije izrade i implementacije bottom–up LRIC troškovnog modela za fiksnu i mobilnu EK mrežu i Nacrta bottom–up LRIC troškovnog modela za fiksnu i mobilnu EK mrežu

Treća faza Projekta „Izrada i implementacija bottom–up LRIC troškovnih modela za fiksnu i mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu”, pod nazivom “Izrada i testiranje troškovnih modela” se odnosi na razvoj bottom–up LRIC modela za fiksnu i mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu i podrazumijeva vođenje javnog konsultativnog proces u vezi: 1. Nacrta dokumentacije izrade i implementacije bottom–up LRIC troškovnog modela za fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu kao i Nacrta bottom–up LRIC troškovnog modela za fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu, 2. Nacrta dokumentacije izrade i implementacije bottom–up LRIC troškovnog modela za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu, kao i Nacrta bottom–up LRIC troškovnog modela za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu. Savjet Agencije je na sjednici održanoj 24.11.2022. godine usvojio gore navedene Nacrte dokumentacije kao i Nacrte bottom–up LRIC troškovnih modela za mobilnu i fiksnu elektronsku komunikacionu mrežu