02/04/2021 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija u vezi Metodologija za izradu i implementaciju bottom-up LRIC troškovnog modela za mobilne i fiksne elektronske komunikacione mreže

Savjet Agencije je, u skladu sa definisanim planom aktivnosti na Projektu "Izrada i implementacija bottom-up LRIC troškovnih modela za fiksnu i mobilne elektronske komunikacione mreže" na sjednici Savjeta održanoj 01. aprila 2021. godine usvojio Konsultativna dokumenta - Metodologije za izradu i implementaciju bottom-up LRIC troškovnog modela za mobilne i fiksne elektronske komunikacione mreže. Nakon završenog procesa javnih konsultacija koje su trajale od 01.04.2021. godine do 01.05.2021. godine, tokom kojeg su komentare dostavili Mtel i Crnogorski Telekom, Agencija je na sjednici Savjeta koja je održana 27.05.2021. godine usvojila Odluku o usvajanju Metodologija, finalne tekstove Metodologija kao i Pregled odgovora Agencije na dostavljene komentare, primjedbe i sugestije operatora: