20/07/2018 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Testa tri kriterijuma za tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje

20.07.2018.godine gencija je sprovela Test tri kriterijuma na tržištu određenom Odlukom o provjeri ispunjenosti Testa tri kriterijuma na relevantnom tržištu širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje („Sl.list Crne Gore“, broj 6/18). S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 31.08.2018. godine, u pisanoj formi ili putem email‒a Agencije (ekip@ekip.me, isidora.tomasevic@ekip.me, mirjana.smolovic@ekip.me), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.