30/07/2019 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Nacrtu Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži

30.07.2019.godine Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 18.07.2019.godine usvojio Nacrt Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži. S tim u vezi, a u skladu sa članom 33. stav 4 ZEK-a (Sl.List Crne Gore broj: 40/13) i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija (broj 0901-4834/1 od 03.10.2013.godine), Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrt Studije i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 10.09.2019.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ekip@ekip.me I vitomir.dragas@ekip.me. Ovdje možete preuzeti Nacrt studije

Document

Ovdje možete preuzeti