26/07/2017 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Analiza tržišta u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji

26.07.2017.godine Agencija je shodno članu 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sl. list Crne Gore” broj 40/13, 56/13 i 2/17) , a u skladu sa Preporukom (2014/710/EC) o relevantnim tržištima u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji, pripremila Nacrt analize na određenom tržištu i to: (III b) Veleprodajni centralni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na Nacrt gore navedene analize dostave najkasnije do 31.08.2017. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.