11/07/2017 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Analiza tržišta u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji

11.07.2017.godine Agencija je shodno članu 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sl. list Crne Gore” broj 40/13, 56/13 i 2/17) , a u skladu sa Preporukom (2014/710/EC) o relevantnim tržištima u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji, pripremila Nacrte analiza na određenim tržištima i to: Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj telefonskoj mreži koji se pružaju na fiksnoj lokaciji Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži Veleprodajni lokalni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji Veleprodajni visokokvalitetni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na Nacrt sledećih dokumenta (Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj telefonskoj mreži koji se pružaju na fiksnoj lokaciji; Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži ; Veleprodajni visokokvalitetni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji ) dostave najkasnije do 15.08.2017. godine, a za dokument Veleprodajni lokalni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji najkasnije do 01.09.2017. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije (ekip@ekip.me,), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta