26/05/2022 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija) je na sjednici održanoj 26.05.2022. godine usvojio nacrt Dokumentacije za javno nadmetanje za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Agencija je, shodno nadležnostima utvrđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i obavezama definisanim Mapom puta za uvođenje 5G mobilnih komunikacionih mreža, koju je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 23. decembra 2021. godine, je odlučila da sprovede postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža. Imajući u vidu činjenicu da navedeni opsezi omogućavaju implementaciju 5G mobilnih komunikacionih mreža u punom kapacitetu, Agencija se opredijelila da dodjelu radio-frekvencija iz sva tri opsega sprovede u jednom postupku javnog nadmetanja. Nastojeći da postupak dodjele radio-frekvencija za mobilne mreže sprovede na objektivan, transparentan, nediskriminatoran i proporcionalan način, uzimajući u obzir principe racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, Agencija se opredijelila da javno nadmetanje sprovede metodom multiband aukcije spektra. Svoja opredjeljenja u pogledu predmeta dodjele, strategije dodjele, uslova dodjele i korišćenja radio-frekvencija, te formata i procedure javnog nadmetanja, Agencija je, saglasno članu 108 Zakona o elektronskim komunikacijama, definisala Dokumentacijom za javno nadmetanje, čiji nacrt je predmet javnih konsultacija.