17/06/2021 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje konsultativnog procesa povodom Predloga Uputstva o organizovanju i polaganju ispita za radio-amatere

Savjet Agencije je na sjednici održanoj 17.06.2021. godine usvojio Predloga Uputstva o organizovanju i polaganju ispita za radio-amatere. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, shodno uporednim iskustvima i praksi kao i na osnovu aktuelnog Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 08/20), a u cilju daljeg razvoja radioamaterizma u našoj državi, prepoznala potrebu za donošenje novog Uputstva o organizovanju i polaganju ispita za radio-amatere. Tekst Predloga Uputstva o organizovanju i polaganju ispita za radio-amatere je u potpunosti usaglašen sa odredbama Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama pri čemu je Agencija posebno vodila računa o tome da se rad u sferi radioamaterizma učini što transparentnijim i da se postave jasna pravila vezano za procedure za polaganje radio-amaterskog ispita. Komentari, mišljenja i sugestije, povodom objavljenog Predloga Uputstva o organizovanju i polaganju ispita za radio-amatere se dostavljaju na jedan od sljedećih načina: ‐ putem e‐maila na adresu: ekip@ekip.me ; ‐ putem faxa na broj: 020 406 702; ‐ putem pošte na adresu: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica. sa naznakom: Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Predloga Uputstva o organizovanju i polaganju ispita za radio-amatere.