27/12/2017 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Prijedloga Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih komunikacionih usluga

27.12.2017.godine Shodno članu 11, 14 i 33 Zakona o elektronskim komunikacijama, Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 79. vanrednoj sjednici Savjeta Agencije, održane dana 22.12.2017. godine, se saglasio u vezi teksta Prijedloga Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i naložio da se sprovede postupak javnih konsultacija. Dosadašnja primjena Odluke o načinu objave informacija o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima przžanja javnih elektronskih komunikacionih usluga ("Službeni list Crne Gore", broj 21/14), ukazala je na potrebu da se urede i način obavještavanja korisnika o promijenjenim uslovima utvrđenih pretplatničkim ugovorom.