26/11/2020 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1427-1518 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz i 24,25-27,5 GHz za MFCN

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26.11.2020. godine usvojio nacrte planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1427-1518 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz i 24,25-27,5 GHz za MFCN (Mobile/Fixed Communication Networks) sisteme. Planovima raspodjele radio‐frekvencija iz opsega 1427-1518 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz i 24,25-27,5 GHz za MFCN sisteme utvrđuje se raspodjela ovih opsega za mobilnu radiokomunikacionu službu za korišćenje od strane MFCN sistema, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja, kao i način dodjele radio-frekvencija za MFCN sisteme, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", br. 89/20 i 104/20). Predmetnim planovima raspodjele se definiše regulatorni i tehnički okvir za implementaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u navedenim opsezima u skladu sa najnovijom revizijom odgovarajućih ECC odluka. Plan raspodjele za opseg 24,25-27,5 GHz se donosi po prvi put, dok se za ostala četiri opsega vrše izmjene postojećih planova raspodjele u cilju dodavanja tehničkih uslova za MFCN sisteme sa adaptivnim antenskim sistemom (AAS) koji je karakterističan za 5G NR mobilne mreže, a za opseg 1427-1518 MHz i u cilju proširenja prethodno opredijeljenog opsega 1452-1492 MHz za dodatnih 50 MHz. Donošenjem predmetnih planova raspodjele kompletira se tehnički i regulatorni okvir za implementaciju 5G mobilnih mreža u navedenim opsezima.