19/03/2018 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

19.03.2018.godine Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 15.03.2018. godine, usvojio Nacrt pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.