14/06/2018 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Javni konsultativni proces povodom Predloga pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

14.06.2018.godine Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 31.05.2018. godine, usvojio Predlog pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.