27/11/2023 // SAOPŠTENJE JAVNOSTI

Javni konsultativni proces povodom nacrta Rješenja o pravu na pristup i interkonekciju

Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 23.11.2023. godine usvojio Nacrte Rješenja kojima se nalaže operatoru CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM-CEDIS d.o.o. Podgorica da operatorima „Crnogorski Telekom“A.D. Podgorica i „Telemach Crna Gora“ d.o.o. Podgorica omogući zakup optičkih vlakana shodno zaključenom ugovoru o pravu korišćenja optičkih vlakana na traženim lokacijama. Pokreće se postupak javnih konsultacija u vezi sa predmetnim nacrtima rješenja u skladu sa članom 33 stav 2 i članom 58 stav 5 Zakona o elektronskim konsultacijama.