Planovi raspodjele radio-frekvencija za fiksne veze

KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Naknade za korišćenje radio-frekvencija