Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija

Broj odobrenja Nosilac odobrenja Datum izdavanja odobrenja Opis
0503-3584/4 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju DCS1800 radio bazne stanice na lokaciji BD10 Jaz, opština Budva
0503-3584/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji BD10 Jaz, opština Budva
0503-3584/7 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji BD10 Jaz, opština Budva
0503-3584/6 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji BD10 Jaz, opština Budva
0502-3584/5 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji BD10 Jaz, opština Budva
0502-3426/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju DCS1800 radio bazne stanice na lokaciji Možura, opština Ulcinj
0502-3426/2 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji Možura, opština Ulcinj
0502-3426/6 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Možura, opština Ulcinj
0502-3426/5 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Možura, opština Ulcinj
0502-3426/4 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Možura, opština Ulcinj
0502-3581/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 17.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji PG27 Tuzi, Glavni grad Podgorica
0502-3313/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji Bać, opština Rožaje
0502-3313/6 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bać, opština Rožaje
0502-3313/7 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bać, opština Rožaje
0502-3313/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Bać, opština Rožaje
0503-3313/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Bać, opština Rožaje
0502-3313/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Bać, opština Rožaje
0502-3279/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji NK26 Bratogošt, opština Nikšić
0502-3275/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 10.06.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji PG90 Zelenika, Glavni grad Podgorica
0502-3061/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji Župa (Zagrad), opština Nikšić
0502-3061/5 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 27.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Župa (Zagrad), opština Nikšić
0502-3061/4 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji Župa (Zagrad), opština Nikšić
0502-3061/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 20.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 2 GHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Župa (Zagrad), opština Nikšić
0502-2905/4 "MTEL" D.O.O. Podgorica 13.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 1800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji BP21 Mojkovac, opština Mojkovac
0502-2905/3 "MTEL" D.O.O. Podgorica 13.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz za realizaciju LTE radio bazne stanice na lokaciji BP21 Mojkovac, opština Mojkovac
0502-2649/2 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju GSM radio bazne stanice na lokaciji Tunel Ivica -rep, opština Šavnik
0502-2649/3 "TELENOR" D.O.O. Podgorica 13.05.2021. Rješenje o utvrđivanju tehničkih i operativnih uslova za korišćenje odobrenih radio-frekvencija iz opsega 900 MHz za realizaciju UMTS radio bazne stanice na lokaciji Tunel Ivica -rep, opština Šavnik