Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost su 14.11.2017. godine potpisali Memorandum o saradnji u oblasti elektronskih komunikacija i zaštite ličnih podataka. Memorandum su potpisali predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj i izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Darko Grgurović.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o izvođenju radova

Obavješavamo vas, da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 11. do 14. novembra 2017. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Sutomoru.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopstenje za javnost

Biro za razvoj telekomunikacija (BDT) Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP), a u okviru ITU Regionalne inicijative za Evropu o Osiguranju pristupa telekomunikacijama/IKT, a posebno osoba sa invaliditetom organizuje Profesionalnu obuku pod nazivom Uloga IKT-a u razvoju inkluzivnog društva za osobe sa invaliditetom koja će se održati u četvrtak, 16. november 2017. godine, Plava sala, UN Eko zgrada, Stanka Dragojevica bb sa početkom od 8:45h.

Ovdje možete preuzeti:

Pozivno pismo i Agendu

Prijavni list

Strategiju za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o izvođenju radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji dijela puta Golubovci - Mataguži, koje izvodi Tehnoput-MNE d.o.o. Podgorica.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješavamo vas, da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8", UP 32 i 33 Blok 20.opširnije>>


 

1/372   >>  [ukupno rezultata: 1860]

 

       Brojevi hitnih službi: