Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - Crna Gora


Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Javni konkurs

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na osnovu člana 86 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“, br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa („Sl. list CG“, broj 45/14), objavila je JAVNI KONKURS za određivanje operatora Univerzalnog servisa u oblasti elektronskih komunikacija.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas, da će 03.08.2020. godine, otpočeti radovi na izgradnji kružne raskrsnice Ulice Meše Selimovića i Ulice Blaža Jovanovića u Podgorici.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Sniženje cijena regulisanih usluga po nalogu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u periodu od 2013 do 2020. godine

Regulaciju cijena elektronskih komunikacionih usluga, na osnovu rezultata troškovnih modela operatora, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost vrši od 2013. godine i do sada su po nalogu Agencije cijene za pojedine regulisane veleprodajne usluge snižene od 47 do 73%, a za maloprodajne elektronske komunikacione usluge od 8 do 79% u zavisnosti od vrste usluge.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 30-31. raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Ulcinju, lokacija Bjelogora.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o prekidu servisa

Obavještavamo vas da će Crnogorski Telekom od 23-24.07.2020. raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Beranama, lokacija Donje Luge,Opština Berane.
opširnije>>


 

1/501   >>  [ukupno rezultata: 2504]

 

     Registar NeZoviMe
   Brojevi hitnih slu
žbi: