Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Investicije u sektoru elektronskih komunikacija u 2016. godini

Brze inovacije u oblasti elektronskih komunikacija nameću potrebu stalnog ulaganja u razvoj elektronskih komunikacionih mreža, infrastrukture, uvođenje novih tehnologija i usluga. Imajući to u vidu, operatorima elektronskih komunikacija je važno praćenje tehnoloških trendova i ulaganje u nove tehnologije, te strukturiranje ponude usluga tako da se omogući što uspješnije poslovanje.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će naredne sedmice otpočeti radovi na rekonstrukciji i adaptaciji gradskih saobraćajnica u cilju uređenja biciklističkih staza i traka u zahvatu GUR-a u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradnji saobraćajnice definisane koordinatama tačaka 22, 177, 27 i 178 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Na sjednici održanoj dana 10.03.2017. godine Savjet Agencije za elektronske komunikacije je razmatrao informaciju o mjerama koje će Agencija preduzeti u cilju spriječavanja eventualnih neželjenih elektronskih poruka u periodu održavanja lokalnih izbora u Nikšiću dana 12.03.2017. godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost danas proslavlja šesnaest godina postojanja. Osnovana je kao Agencija za telekomunikacije odlukom Vlade Crne Gore 8. marta 2001. godine. Tokom šesnaest godina postojanja Agencija je u Crnoj Gori i okruženju prepoznata kao uspješan regulator tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga.opširnije>>


 

1/340   >>  [ukupno rezultata: 1700]

 

       Brojevi hitnih službi: