Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o nastavku radova

Obavještavamo vas da su nastavljeni radovi na izgradnji saobraćajnice sa parkinzima u zoni A u zahvatu DUP-a "Konik - Vrela Ribnička II" u Podgorici.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o kratkotrajnom prekidu u servisu telefonije

Obavještavamo vas da će usljed radova na infrastrukturi Telemach-a doći do povremenih kratkotrajnih prekida servisa fiksne telefonije u periodu od 18.06.2019.godine (00:00h) do 19.06.2019.godine (05:00h).
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

EKIP je pustio u rad novi sistem za mjerenja kvaliteta pristupa internetu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je pustila u rad sistem za mjerenje i analizu kvaliteta usluge pristupa Internetu "EKIP NetTest". Sistem EKIP NetTest omogućava mjerenje parametara kvaliteta usluge pristupa Internetu u fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori.
opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Ekip i BEREC potpisali Radni sporazum

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je, tokom 39. plenarne sjednice, koja se održala 13. i 14. juna 2019. godine u Gentu-Belgija, sa BEREC-om (Tijelo evropskih regulatora za elektronske komunikacije) potpisala Radni sporazum o učešću u radu BEREC-a. opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Agencija za audiovizuelne medije Republike Albanije (AMA) su potpisali Memorandum o razumijevanju i razmjeni informacija.opširnije>>


 

1/451   >>  [ukupno rezultata: 2252]

 

       Brojevi hitnih službi: