Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

17. maj - Svijetski dan telekomunikacija i informacionog društva

Širom svijeta se svake godine, među članicama ITU-a (International Telecommunication Union), slavi 17. maj - Svijetski Dan telekomunikacija i informacionog društva.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore i Komisija za javni servis Letonije su potpisale Memorandum o razumijevanju i razmjeni informacija

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (EKIP) i Komisija za javni servis Letonije (SPRK) su, 11. maja 2018. godine u Rigi, potpisale Memorandum o razumijevanju i razmjeni informacija u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Rezultati mjerenja kvaliteta usluga u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama 2017-2018

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je izvršila mjerenja parametara kvaliteta usluga u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama. Dobijeni rezultati po svim mjerenim parametrima, u gradovima i na putnim pravcima, pokazuju veoma visok stepen kvaliteta usluge.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavješstavamo vas da će narednih dana otpočeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom" - izgradnja parkinga sa priključkom iz Ulice Petra Dedića u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Sniženje cijena telefonskih poziva i mjesečne pretplate ADSL paketa u fiksnoj mreži Crnogorskog Telekoma stupa na snagu 01.05.2018.godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donijela Rješenje o sniženju cijena elektronskih komunikacionih usluga Crnogorskog Telekoma u fiksnoj mreži. Ovim rješenjem je Crnogorskom Telekomu, kao operatoru sa značajnom snagom na tržištu, naložila da snizi cijene telefonskih poziva iz fiksne mreže i cijene mjesečne pretplate ADSL paketa.opširnije>>


 

1/401   >>  [ukupno rezultata: 2004]

 

            edukativne brošure