Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma dana 23. i 25. aprila 2019. godine, u periodu od 01-07 časova raditi na modernizaciji mreže u TV segmentu na lokaciji Data Centar Podgorica.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopstenje za javnost

Rezultati mjerenja parametara kvaliteta usluge prenosa govora i prenosa podataka u javnim mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u Crnoj Gori, sprovedeni krajem 2018. godine, pokazuju visok stepen kvaliteta mobilnih usluga u urbanim djelovima i na važnijim putevima.opširnije>>

Više detalja o sprovedenim mjerenjima, kao i odgovarajući izvješaji mogu se pronaći na internet stranici Agencije na adresi

Zaštita korisnika


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 16-18.04.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Podgorici, lokacija (stara) Dalmatinska ulica.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma 17. i 19. aprila 2019. godine, u periodu od 01-07 časova raditi na modernizaciji mreže u TV segment na lokaciji Data Centar Podgorica.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će ekipe Crnogorskog Telekoma u periodu od 10.04-11.04.2019. godine raditi na postavljanju novog telekomunikacionog čvorišta u Bečićima, lokacija hotel Splendid, Opština Budva.opširnije>>


 

1/444   >>  [ukupno rezultata: 2220]

 

       Brojevi hitnih službi: