Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Prenosivost telefonskog broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da pri promjeni operatora elektronskih komunikacionih usluga zadrži postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, u cilju obezbjeđenja praćenja i unaprjeđenja kvaliteta usluga, propisala parametre kvaliteta i naćin njihovog mjerenja, u skladu sa najboljom praksom i uobićajenim i tehnološki garantovanim kvalitetom standardne opreme.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na opremanju lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Sanacioni plan", UP 264, blok E, u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Američka ambasadorka u Crnoj Gori Margaret En Uehara,sa saradnicima, posjetila je Glavni kontrolno-mjerni centar za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra na Dajbabskoj gori u Podgorici.opširnije>>[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Odgovor Viber Media S.a.r.l. Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u vezi prethodnog blokiranja neželjenih komunikacija.opširnije>>


Ovdje možete preuzeti crnogorski prevod odgovora Viber Media S.a.r.l.


 

1/326   >>  [ukupno rezultata: 1628]